Pengajian Program Master Pengurusan Pembuatan Makanan Halal (Course Work) University Putra Malaya

University Putra Malaysia terbaik melibatkan players industri Halal dlm JK pencadang Pengajian Program Master Pengurusan Pembuatan Makanan Halal (Course Work) Fakulti Sains & Teknologi Makanan

…cadangan saya tadi ialah berkaitan dgn disiplin ilmu

…halal berkait rapat dgn ilmu content dan ilmu alat

…utk sampai ketahap faqih (menguasai ilmu fiqh) seseorang haruslah melalui tahapan ilmiah antaranya menguasai ilmu content iaitu AlQuran dan AsSunnah

…kerana ianya adalah teras utama sebagai rujukan kpd industri halal

…saya mencadangkan agar pelajar aliran Tahfiz Sains, Fiqh wa Usuluhu turut diberikan keutamaan

…supaya ruh Syariah kekal menjadi asas utama pembangunan industri halal

…supaya mereka tidak hanya berkemahiran dlm teknologi pembuatan dan pengurusan halal tetapi mereka juga adalah practitioners

…mereka menjaga solat, toharah, menjaga halal haram, tidak merokok

…kerana mereka adalah Faqih dan berperanan besar didalam mengembalikan keyakinan umat Islam terhadap sertifikasi halal dan produk2nya

…antara cadangan saya lagi ialah Waqf Study Loan / Scholarship yg diberikan oleh halal industry players dan juga institusi2 waqf

Dato’ Abu Ubaidah Kemin
President BankWaqf International

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *